Nasze najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

Lwowski Akademicki Teatr Woskresinnia, fot. Mykoła Kmet

Przyjmijcie nasze najlepsze życzenia dumnej radości bycia blisko Teatru, który mocą talentu wielkich artystów demaskuje Zło i wyraża piękno i dobroć Człowieka.
To teatr, przez wieki troskliwie pielęgnuje ludzkie dziedzictwo, duchowe piękno i daje nam rozkosze obcowania w świecie sztuki!


…Ale dziś to jest teatr wojny. Dlatego scena jest źródłem wsparcia, siły, optymizmu i wiary, że ten rok na pewno będzie opromieniony Wielkim Zwycięstwem kwitnącej Ukrainy!

Wszystkim życzymy niewyczerpanych sił ducha i fizycznej mocy by móc dosięgnąć Nowych Wyżyn. Życzymy siły do pokonywania trudów życia i życzymy Bożej opieki!
Oby nigdy nie brakowało Wam inspiracji do twórczej pracy przy nowych premierach. I by one przyjmowane były ze szczerym podziwem i przy nieustającym aplauzie publiczności. Życzymy żeby zawsze – w nagrodę – spotykały Was serdeczne i szczęśliwe ludzkie emocje!
Szczęśliwego Dnia Teatru! Chwała Ukrainie!